Mapa del Lloc

La utilizació d'aquest lloc implica l'acceptació dels termes d'ús aquí indicats. No feu servir aquest lloc web en cas de discomformitat amb aquests termes. INFOSELVA us autoritza a veure i descàrregar els materials continguts en aquest lloc Web ("el Lloc") exclussivament per a fer-ne un ús personal i mai comercial, i a condició de mantenir a qualsevol còpia dels materials tots els avisos de copyright o propietat continguts als materials originals. No es permet la modificació dels materials d'aquest Lloc en cap circumstància, ni cap reproducció, exhibició pública, presentació o distribució o qualsevol altre utilització dels mateixos amb finalitat comercial o pública. Queda prohibit fer-ne ús d'aquests materials a d'altres llocs Web o a d'altres entorns informàtics en xarxa, sigui quina sigui la finalitat. Els materials d'aquest Lloc estan protegits per les lleis de copyright i qualsevol ús no autoritzat de qualsevol material d'aquest Lloc pot incomplir la normativa sobre lleis de copyright, marques i d'altres reglaments. En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests Termes, us donem automàticament per finalitzada l'autorització concedida per fer-ne ús d'aquest Lloc i haureu de destruir de forma immediata qualsevol material descarregat o imprès des d'aquest Lloc.

En cap cas INFOSELVA, llurs proveïdors o d'altres parts mencionats en aquest lloc seran responsables de cap tipus de danys, siguin de la naturalesa que siguin, com a resultat de l'ús, la imposibilitat de l'ús o de qualsevol altre causa per l'ús d'aquest lloc web. Els enllaços des d'aquest Lloc a d'altres llocs Web de tercers se subministren exclussivament com a eina d'ultilitat per l'usuari. En cas de seguir els esmentats enllaços haureu de complir amb les condicions d'ús que es detallin al lloc visitat, per tant INFOSELVA no es responsabilitza sota cap concepte, dels continguts o funcionalitat d'aquests llocs, restant l'usuari com a únic responsable si pren la decisió d'accedir als llocs Web de tercer vinculats des d'aquest Lloc.