Equip de desenvolupament

Desenvolupament

El nostre equip de desenvolupament escriu, revisa i aplica el codi font necessari per a cada component estructurat de la solució corporativa en funció dels paràmetres de dissny a aplicar: multidisciplinar, multisistema i multiplataforma. I dota la solució final d'integritat pròpia com a solució de desevolupament únic.