Equip de seguretat

Seguretat

La seguretat dels nostres components contra atacs i vunerabilitats és la prioritat del nostre equip de seguretat. El seu treball està estretament lligat, dins les solucions corporatives, a les específicacions concretes de cada projecte en funció dels dissenys i desenvolupamets aplicats en les premises: multidisciplinar, multisistema i multiplataforma. La protecció és vital per garantir una confiança amb la solució corporativa a aplicar i els components que la integren per evitar els atacs diaris als nostres sistemes informàtics.